Hem

Myrö ligger naturskönt vid Hjälmarens norra strand,

sex kilometer nordöst om Örebro centrum.

Avfart 116 från E18/E20 är markerad med Myrö.

Myröslott

Myrö 912

705 96 Glanshammar Info@myro.se

Johan Kalling 070-3668117 Nina Kalling 076-7778117