Djur

Vi bedriver vår avel på Herreford och Angus under stränga etiska krav


I vår djurvårdsfilosofi har varje djur rätt till individuell omvårdnad i trygg och vänlig miljö. Våra djur skall känna trygghet från första till sista dagen på vår vård.

Kalvens och besättningens utveckling främjas av högsta hälsostatus och tillgången till stora betesarealer jämte utfodring med ekologiskt foder från egna marker.


Vår affärsidé är att erbjuda högklassiga, lugna och lätthanterliga avelsdjur. Genom ett sammarbet med mathem.se ser vi till att alla våra djur som slaktas får lung och harmonisk slakt.


Besökare är välkommna Ring Innan.


Nina Kalling   076-7778117