Fastigheter

För mer information Kontakta oss:


Myrö har ett antal fritids och åretruntbostäder samt cirka 40  arrendetomter för fritidshus.


De flesta tomterna har strandläge vid Hjälmaren.


Dessutom finns ekonomibyggnader med lämpliga lokaler för lager, godshantering och produktion.


För mer information använd kontaktformuläret eller ring Johan Kalling på 070-3668117