Historia

Gårdens Historia


Myrö har medeltida anor. Ett donationsbrev från 1476 gjorde godset till Vårfruklostrets i Örebro egendom, men vid Gustav Vasas reduktion 1527 drogs Myrö in till kronan. Därefter har ägarskiften inom och mellan olika adelssläkter ägt rum.


Från 1754 kom Myrö att tillhöra släkten Kalling då sätesgården förvärvades av riksrådet greve Pehr Kalling. Denne lät under åren 4 uppföra ett nytt corps-de-logi efter ritningar av slottsarkitekten överintendent Carl Johan Cronstedt. Byggnaden uppfördes på grunden till det år 1707 nedbrunna högslottet. Gårdens flyglar, som också eldhärjats, hade återuppbyggts 1759.


Slottets exteriör är ett utmärkt exempel på svensk rokoko. Vid den modernisering, som utfördes 1902–1904 efter ritningar av professor L. I. Wahlman, fick vissa delar av interiören tydliga drag av nationalromantik och jugend.


Nina och Johan Kalling, som sedan 2009 äger Myrö, driver en modern, framtidsinriktad verksamhet med  konferenser,djur fastighetsförvaltning och skogsbruk.Pehr Kalling

Född 1700 i Stockholm, dog på gården Myrö 1795 han var:


- Greve,

- Generallöjtnant

- Riksråd,

- Kommendör av Svärdsorden,

- Riddare av Sankt Andreasorden

- Politiker,

- Kabinettskammarherre samt

  page.